Професионален Домоуправител

Ние сме фирма за поддръжка на сгради в режим на Етажна собственост в гр. Разград

Управление на имоти

Под “управление на имота” ще се разбира, че Професионален Домоуправител – Разград , ще замести собственика в неговите права и задължения в качеството му на наемодател при отдаване на имотите под наем.

Недвижими имоти

Помагаме на нашите клиенти с всичко необходимо при покупка, продажба или наемане/отдаване на имот.

Карта за отстъки

От началото на месец ноември 2016 година ПРОФЕСИОНАЛЕН ДОМОУПРАВИТЕЛ започва предлагането на уникален продукт – Клиентска карта за отстъпки.

Абонаментно почистване

Ако искате вашият дом/офис да е винаги чист и уютен, то нашите почистващи услуги са идеалното решение за вас. Всеки път, когато вашият дом или офис имат нужда от безупречно почистване, ние сме готови да ви помогнем.

Аварийна група

Разполагаме с денонощна аварийна група и приемаме сигнали по всяко едно време от нашите клиенти.

Задължения на домоуправителя

Домоуправителя или помощник-домоуправителя има следните ангажименти: да представлява сградата в режим на Етажна Собственост пред общински и държавни органи и институции; да организира, съобразно законовите изисквания, общи събрания на Етажната Собственост…

Какво включват общите части при сгради с етажна собственост

Какво включват общите части при сгради с етажна собственост: земята, върху която е построена сградата, дворът; основите и външните ограждащи стени; разделителните зидове между жилищата…

Технически паспорт

“Технически паспорт на строеж” е документ, който включва техническите характеристики на елементите на строежа, свързани с изпълнението на съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 – 3 от ЗУТ, инструкции за експлоатация…