Управление на имоти

Управление на имоти /апартаменти, търговски помещения, къщи или друг вид имот/

Под “управление на имота” ще се разбира, че Професионален домоуправител – Разград , ще замести собственика в неговите права и задължения в качеството му на наемодател при отдаване на имотите под наем.

Услугата е насочена за собственици които нямат възможност да управляват своите имоти /не са в града в които разполагат със свои собствени недвижими имоти, заминават за чужбина или са вече зад граница/, а желаят да осъществят доходност от имотите си за определен период от време, ние можем да предложим следните услуги:

 1. Анализ и проучване на пазара за отдаване под наем /свободни помещения, квадратури, цени от собственици и агенции недвижими имоти/Договаряне на цена и срокове за наемане, като минималният срок е между 9 и 12 месец
 2. Изготвяне на оферти към собственик и наемател.
 3. Подписване на приемо-предавателни протоколи /описание на имота, ток вода и др
 4. Подписване на договори за наем пред нотариус, при желание на възложителя./собственика/ и събиране документи за платените такси.
 5. Осигуряване и поддържане на банкови сметки в лева и евро, изготвяне на разписки при плащане в брой.
 6. Водене на отчет, следене за навременни плащания.
 7. Събиране на месечни наеми и превеждане по банков път на собственика
 8. Заплащане на годишни данаци и такси
 9. Контрол и посещение на общото състояние на имота
 10. Договаряне и подписване на допълнителни анекси при необходимост, но не преди съгласието на собственика /възложителя/.
 11. Предоставяне на документи на наемателите с цел регистрация на фирми /акт 16, скици по проект и др. само за търговски помещения/
 12. Предоговаряне на стари взаимоотношения между собственици и наематели /три месеца преди изтичане на договора с цел актуализиране на цена, намиране на нови наематели и др./
 13. Подписване на приемо-предавателни протоколи със стари наематели при напускане на обекта. /отчитане на ток, вода и др/Осигуряване почистване при напускане /ако е нужно/ или когато е нужен някакъв козметичен ремонт /боядисване с цел освежаване или от друг подобен характер, дължимо на нормалното ползване по време на наемането/, след одобрението на собственика /възложителя/.

Условия:

 1. Имота да бъде въведен в експлоатация;

 2. Собственика се задължава да предостави на изпълнителя копия на документите за собственост на имотите, които ще бъдат управлявани от изпълнителя;

 3. Изпълнителят има право да подписва и договаря условията на наемния договор от името на собственика, само чрез изричното съгласие на възложителя, чрез съответния изискуем от закона документ. В случай, че такова право не му е дадено, собственика подписва лично договора за наем с наемателя;

 4. подписване на договор за управление на имот между изпълнителя и собственика на имота;

Цена и начин на плащане: Възнаграждението е в размер на 10% от договорената наемна цена и е дължимо само тогава, когато имота е нает от наематели. Възнаграждението се удържа от всеки наем, като разликата се превежда по посочена сметка на възложителя.