Принудително събиране на вземанията

Наша основна грижа е да повишим събираемостта на месечните такси във всяка една Етажна Собственост, с която имаме договорни отношения. Ние правим това, прилагайки мерките, допускани от действащото Законодателство, като се грижим за своевременното уведомяване на длъжниците, подаване на своевременна информация към общинските органи за да бъдат наложени съответните санкции, ограничаването на достъпа на некоректните платци до асансьорите, но не се ограничаваме с това. При случаи на затруднено събиране на дължимите плащания, нашите юристи ще се погрижат, от името на Етажната Собственост да заведат съответните съдебни процедури, които ще доведат до издаване на изпълнителен лист в полза на Етажната Собственост, чрез който казусите се предават на съдебни изпълнители. В някои случаи можем да прибегнем и до услугите на специализирани агенции за събиране на дългове, изцяло спазвайки българското законодателство. Не на последно място, грижата от наша страна за дължимите и просрочени плащания намалява поводите за вътрешна конфронтация между съседите в Етажната Собственост.