Контрол на асансьора с чип

Контролът на асансьорите с чип е изключително ефективен метод за редуциране на броя на некоректните обитатели, които имат непогасени задължения към Етажната Собственост. Чрез системата за контрол на асансьора се ограничава възможността за ползването му от лица със задължения към фондовете за управление и поддръжка на Етажната Собственост. Същевременно, въвеждането на системата ограничава значително излишните пътувания с ансансьора, от което пряко намалява сметката за изразходваното от него електричество. Не на последно място, ограничаването на ползването на асансьора с чип е ефективен метод за превенция на домашните кражби.