Какво представлява фонд „Ремонт и обновяване”?

Какво представлява фонд „Ремонт и обновяване”?

  • Това е фондът, създаден и поддържан от общото събрание на собствениците или на сдружението на собствениците на една етажна собственост.
  • Средствата за фонда се набират ежемесечно от  собствениците в размер, определен от общото събрание, който не може да бъде по-малко от 1% от минималната работна заплата за страната на човек.
  • Средствата във фонда се набират в сметка със специално предназначение за разходи, свързани с ремонт, реконструкция, преустройство и обновяване на общите части на сградата, подмяна на общи инсталации или оборудване и други разходи, определени с решение на общото събрание.