Какво включват общите части при сгради с етажна собственост?

Какво включват общите части при сгради с етажна собственост:

  • земята, върху която е построена сградата, дворът;
  • основите и външните ограждащи стени;
  • разделителните зидове между жилищата;
  • хоризонталните и вертикални комуникации (стълбища и площадки към тях);
  • междуетажните помещения, асансьорната шахта, и др.;
  • покривът, когато не е разделен на отделни складове или други помещения;
  • портиерското жилище, абонатните станции и помещенията за гражданска защита;
  • външните входни врати на сградата и вратите към общите тавански и избени помещения;
  • главните линии на всички видове инсталации и централните им уредби;
  • всичко, което по своето естество служи за общо ползване.