Заключване на входа с чип

Ограничаването на достъпа до Етажната Собственост е наш първостепенен ангажимент. Това допринася както за по-лесното поддържане на чистотата и вътрешния ред в сградата, така и за повишаване сигурността на имотите, като се ограничават възможностите за набези на крадци, амбулантни търговци и други външни лица. Същевременно електронните ключове (чипове) имат висока степен на надеждност, лесно се деактивират изгубени такива и се активират нови, при нужда. Лесно става ограничаването на достъпа до сградата на лица, които вече не живеят в нея, без да се налага смяната на патрони и стандартни ключове.
Системата за заключване е свързана със съществуващата домофонна инсталация и позволява дистанционно отключване за посетители.