Ел. Услуги

Ел. услуги

­Предлагаме профилактика и поддръжка на ел. инсталацията във Вашия вход, включваща:

  • подмяна на изгорели крушки и осветителни тела;
  • подмяна на повредени ключове;
  • установяване на причините за възникнали повре­ди и тяхното отстраняване и др.

Предоставяме услуги и по ремонт на стълбищно осветление, което включва:

  • проверка и подмяна на стълбищни ключове за осветление (лихт бутони)
  • проверка и отстраняване на повреда в стълбищния автомат или подмяна на вашето реле за осветление
  • разклонителните кутии
  • поправка в самата ел.инсталация за стълбищно осветление