Електронна касова книга

Електронната касова книга е най-прозрачният и точен начин за следене на паричните потоци в Етажната Собственост. В нея се отбелязва всеки приход и разход, засягащи Етажната Собственост. Прозрачността и лесната отчетност са най-полезните предимства на електронната касова книга. Съгласно Закона, всеки обитател може да има достъп до информацията в нея, посредством уникална парола, за да следи пряко приходите и разходите на входа.

 

Предимства:

*Пълна прозрачност на приходите и разходите във входа;

*Възможност на всеки един живущ във входа да следи работата на Касиера;

*Възможност за преглед на фактурата с която е направен разхода;

*Възможност за преглед на събраните суми от живущите във входа за текущия месец;

*Изготвяне на различни справки във всеки един момент при поискване;

 

В момента услугата е в процес на разработка и тестове. Очаквайте скоро…