Електронна домова книга

Нашият специализиран Интернет-базиран софтуер има ангажимента да поддържа цялата, определена от ЗУЕС информация, под формата на електронна Книга на Собствениците (домова книга). По този начин Етажната Собственост има гаранции за безупречност по отношение на ангажиментите си спрямо общинските и държавни органи. Информацията е достъпна (съгласно Закона) за всички собственици, посредством уникални пароли. При поискване от страна на властите, лесно и бързо може да се изведе и обобщи всяка необходима информация. Също така, съдържанието на Книгата на Собствениците служи за коректното определяне на месечните такси към всеки обект и плащанията за капиталови ремонти и др.

Електронната домова книга е в процес на разработка и тестове. Очаквайте скоро…