Видеонаблюдение

Видеонаблюдението е важен елемент от налагането на правилата за вътрешен ред в Етажната Собственост, а също така допринася за превантивното ограничаване на посегателствата върху собствеността както на всеки обитател, така и общите активи на Етажната Собственост. Посредством 24-часовото видеонаблюдение освен превантивно ограничаване на нарушенията на вътрешния ред и Закона, лесно се разкриват извършени вандалства или кражби от апартаментите.